Evaluari intreprinderi

Evaluarea unei intreprinderi  vizeaza stabilirea valorii afacerii la un moment dat, masurarea avutiei (bogatiei) reale si a potentialului acesteia de a-si mari bogatia in perioada urmatoare. Aceasta inseamna ca evaluarea intreprinderii nu reprezinta doar  stabilirea valorii unor proprietati sau bunuri din patrimoniul acesteia, ci si determinarea capacitatii firmei de a genera fluxuri (profit, cash-flow etc.) la dispozitia proprietarului sau, avandu-se in vedere ca obiectul evaluat (firma) este un bun care are capacitatea de a crea alte bunuri.

 

Evaluarile de intreprinderi pot fi clasificate dupa obiectul supus evaluarii in :

  • Evaluari de societati comerciale, firme, intreprinderi acestea avand ca obiect al evaluarii totalitatea unei afaceri ;
  • Evaluari de active intangibile, care pot sau nu sa fie inregistrate in contabilitate (licente, marci, brevete, contracte etc.) ;
  • Evaluari de active economice (parti dintr-o intreprindere – fabrici, sectii, ateliere, depozite, magazine).  Potrivit legii nr. 58/1991 prin care se reglementeaza vanzarea de active ale societatii comerciale, acestea sunt condiderate ca fiind parti dintr-o intreprindere care pot functiona independent, fara a perturba activitatea acesteia.

 

Serviciile companiei in domeniul evaluarii  intreprinderii se adreseaza :

  • Evaluari pentru proprietatii afacerii sau proprietatii evaluate in vederea stabilirii bezei de negociere pentru vanzare ;
  • Evaluari pentru institurii financiar-bancare si fiscalein vederea constituirii de garantii pentru credite, impozitarea unei operatii de vanzare cumparare, fuziune etc.
  • Evaluari pentru institutii sau organisme publice ;
  • Evaluari pentru instantele judecatoresti, atunci cand apar actiuni sau litigii legate de marimea, miscarea sau lichidarea petrimoniului sau averii unei persoane juridice ;
  • Evaluari pentru persoane fizice : salariati, mostenitori ai proprietarilor sau persoane care doresc sa achizitioneze titluri de valoare sau sa realizeze operatiuni de asociere.